Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Εννοιολογικός Σχεδιασμός Συσκευασίας (SMRPAC101)ΣΟΦΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
Επιχειρηματικότητα της Συσκευασίας (mscesp)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (SMRPAC103)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ
Ο ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ (SMRPAC105)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ
Σχεδιασμός και Εικονογράφηση στη Συσκευασία (GRAF174)ΡΩΣΣΕΤΟΣ ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΣ
Υποστρώματα και Μελάνια Συσκευασίας (SMRPAC110)ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (GRAF171)Δρ.ΡΩΣΣΕΤΟΣ ΜΕΤΖΗΤΑΚΟΣ