Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΛΟΤΟΥ ΣμηΕΑ (DRONE124)ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΔΑΒΕΡΩΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «Χειρισμός, Εφαρμογές, Σχεδιασμός Αποστολών & Επεξεργασία Δεδομένων ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών)» D.O.M.I.N.A.T.E. DrOne MissIon desigN And daTa procEss (DRONE148)ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 (Εκπαίδευση πιλότου Drone κατηγορία Α1-A2-A3) (DRONE149)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ DRONE ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ/ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) (DRONE150)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ DRONE ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ & ΚΡΙΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) (DRONE151)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ DRONE ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) (DRONE152)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ DRONE ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ- ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) (DRONE153)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ DRONE ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) (DRONE154)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7 (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ UAV) (DRONE155)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8 (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ DRONE ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ REAL ESTATE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) (DRONE156)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9 (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ DRONE ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ) (DRONE157)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ