Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Advanced Intelligent Control and Robotic systems (AIDL_B_AS02)P. Zacharia, M. Papoutsidakis
Advanced Topics in Deep Learning (AIDL_B_02)Panagiotis Kasnesis
AIDL_B_CS03 Wearable and Affective Computing (AIDL_B_CS03)Michail Feidakis, Savvas Vassiliadis, George Priniotakis
Artificial Intelligence in Healthcare and Biometrics (AIDL_B_CS02) George Matsopoulos
Artificial Intelligence Today (AIDL_A06)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ, Maria Rangoussi, Constantinos Psomopoulos, Stavros Kaminaris, Theodoros Ganetsos, Stelios Mytilineos, Panagiotis Papageorgas, Spyros Livieratos
Autonomous vehicles and drones (AIDL_B_AS03)Panagiotis Papageorgas, Dimitrios Pyromalis
Fundamentals of Artificial Intelligence and Machine Learning (AIDL_A01)Nelly Leligou, Grigorios Nikolaou
Knowledge Representation and Big Data (AIDL_B01)Maria Rangoussi, Dimitrios Kogias
Mathematics for Machine Learning (AIDL_A04)Periclis Papadopoulos
MSc Thesis (AIDL_DIPL)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ
Natural Language Processing with Deep Learning (AIDL_B_CS01)Panagiotis Kasnesis
Neural Networks and Deep Learning (AIDL_A_02)Panagiotis Kasnesis
Platforms for AI and Python programming (AIDL_A03)Dimitrios Piromalis, Christos Drossos
Research Methodology, ethics and personal data protection (AIDL_A05)Charalampos Patrikakis
Signal Processing, Pattern Recognition and Machine Learning (AIDL_B_AS01)Dimitrios Kantzos, Maria Rangoussi