Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ΠΜΣ - ΤΑΑ - Ακτινοπαθολογία (CT, MRI, PET) (CAMI113)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΜΣ - ΤΑΑ - Διοίκηση Μονάδων Υγείας (CAMI115)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΜΣ - ΤΑΑ - Εξελίξεις στην Ιατρική Απεικόνιση στην Ακτινοθεραπεία (CAMI109)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΥΡΣΙΝΗ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑ
ΠΜΣ - ΤΑΑ - Επεξεργασίας Ιατρικής Εικόνας (CAMI114)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΜΣ - ΤΑΑ - Εφαρμογές Πυρηνικής Φυσικής στην Ιατρική Απεικόνιση (CAMI116)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΜΣ - ΤΑΑ - Σύγχρονες εξελίξεις στη MRI (CAMI112)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΜΣ - ΤΑΑ - Σύγχρονες εφαρμογές στην Πυρηνική Ιατρική (CAMI110)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΜΣ - ΤΑΑ - Τομογραφία Κωνικής Δέσμης (CAMI111)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΜΣ - ΤΑΑ - Ψυχολογία και Επικοινωνία (CAMI117)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΜΣ Σύγχρονες Εφαρμογές Στην Ιατρική Απεικόνιση - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (CAMI108)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΜΣ-ΤΑΑ- Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογία (CAMI103)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΜΣ-ΤΑΑ- Μεθοδολογία Έρευνας (CAMI102)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΜΣ-ΤΑΑ-Ακτινοανατομία (CAMI105)ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (CAMI101)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (CAMI107)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ