Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΠΜΣ 1ος κύκλος ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ (APDT102)ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ-Αντ Προμπονάς (APDT103)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (APDT101)ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΜΣ (DENT272)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ