Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Επεξεργασία Σήματος και αναγνώριση προτύπων (MH24)Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, H. ΖΩΗΣ
Μίκρο - Νάνο Ηλεκτρονική (MH119)ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΗΣ
Σχεδίαση Δικτύων Δεδομένων (MH14)ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΝΔΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΚΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΣΒΕΣΤΑΣ