Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ISICG1004 - Αλγοριθμική Πολυπλοκότητα (Complexité Algorithmique) (MSC-ISICG1004)Δ. Μάγος
ISICG3008 - Μέθοδοι ανάπτυξης ευφυών συστημάτων βασισμένων σε εικόνα (Méthodes de développement de systèmes intelligents basés sur l’image) (MSC-ISICG3008)Γεώργιος Μιαούλης, Ελένη Πέτσα
ISICG3041 - Ανάπτυξη Εφαρμογών Βιοϊατρικής Απεικόνισης (Développement d’Applications d’Imagerie Biomédicale) (MSC-ISICG3041)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ECLASS ΣΤΕΦ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Αριθμητική Βελτιστοποίηση (MSC-ISICG132)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ