Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (IDPE317)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
Μέθοδοι Έρευνας (IDPE295)ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΡΙΜΠΑ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΝΤΝΜ-00)Γ. Χαμηλοθώρης
Ναυτιλιακή Λειτουργική Διαχείριση (IDPE227)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΔΑ-ΤΝΕΥ (SHIPFIN)Θεόδωρος Συριόπουλος
Συστήματα Μεταφορών και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (IDPE259)ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΡΙΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΓΩΝΗ