Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
A c t i v i t i e s (ET210)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (GEN101)Δημήτριος Γ. Κουμπογιάννης
Critical Analysis & Research Preparation (ET116)ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΟΥ
Technology Futures and Business Strategy (ET218)ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
VENTILATION AND AIR CONDITIONING (ET165)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
Διαχείριση Ενέργειας στα Κτήρια / Buildings Energy Managment (TEIA 2)ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΝΔΡΗΣ