Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ (103)ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΑΛΙΚΟΥΤΗ
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (6501001)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΑΣ
Αντισεισμικές Κατασκευές (6501003)Κωνσταντίνος Ρεπαπής
Αποτίμηση και Ανασχεδιασμός Υφισταμένων Κατασκευών ()Κωνσταντίνος Ρεπαπής
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (CIV330)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ
Διοίκηση Έργων (6503004)Βρυζίδης Ισαάκ, Μούσας Βασίλειος
Διπλωματικές Εργασίες (CIV326)ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΜΠΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ (6503002)ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Επιχειρησιακή Έρευνα / Διοικητική Επιστήμη - Ποσοτικές Μέθοδοι (CIV288)ΙΣΑΑΚ ΒΡΥΖΙΔΗΣ
Ηλεκτρομηχανολογικές και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις και Ενεργειακή Αναβάθμιση Ιστορικών Κτιρίων (CIV296)ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
Λαϊκή Αρχιτεκτονική. Ελλάδα - Βαλκάνια (CIV312)ΑΙΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μηχανική Τοιχοποιίας (6502004)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΑΣ
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων (CIV214)ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (CIV239)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΒΑΣ
Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών (6501004)ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ
Χριστιανική Τέχνη (CIV311)ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ