Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
Mobile Mapping & UAV (GST174)Λ, Γραμματικόπουλος, Ε. Πέτσα
Tα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων (MSCGEO180)ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (MSCGEO179)ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (GSTA4)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Επεξεργασία και Οπτικοποίηση 3D Δεδομένων (GST163)Ε. Πέτσα, Λ. Γραμματικόπουλος
Εφαρμογές Ανάλυσης Σήματος στη Γεωδαισία (TOP170)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΟΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (TOP160)ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ
Προγραμματισμός και γεωχωρικές εφαρμογές (TOP169)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ
Τεκμηρίωση Μνημείων και Συνόλων (TOP173)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΗΣ
Τεχνολογίες GNSS και Πλοήγηση (TOP164)ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
Τεχνολογίες αιχμής στη Γεωδαισία και την Τοπογραφία (TOP168)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ) ()ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Υψομετρία και GNSS (TOP172)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΟΣ
Φωτογραμμετρία & Όραση Υπολογιστών (GST161)Λ, Γραμματικόπουλος, Ε. Πέτσα
ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (TOP166)ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας (Μεταπτυχιακό) (TOP162)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ