Ψηφιακή Υγεία (Ανοικτά μαθήματα - δεν απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές)

Περιγραφή


Στόχος
 του μαθήματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με την ψηφιακή υγεία, και την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην υγεία και στην υγειονομική περίθαλψη.   

Λέξεις Κλειδιά:
ψηφιακή υγεία, ηλεκτρονική υγεία (e-Health), “φορητή” υγεία (mobile health), τηλεϊατρική, ηλεκτρονική κράτηση ιατρικών αρχείων (EMR)

Σε ποιους απευθύνεται:
Σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν ή/και εμβαθύνουν στο γνωστικό αντικείμενο της ψηφιακής υγείας.   

Ενότητες

Ο Δρ. Ιωάννης Κουμπούρος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρουσιάζει μια δραστική λύση με τη χρήση ενός ευφυούς συστήματος  βασισμένο στις αρχές της ρομποτικής το οποίο χρησιμοποιείται ως περιπατητήρας. Σκοπός του συστήματος είναι να βοηθήσει άτομα με περιορισμένες κινητικές και νοητικές ικανότητες , ηλικιωμένους και άτομα με κινητικά προβλήματα.

O Δρ. Γεώργιος Βασιλόπουλος, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Νοσηλευτικής και Διαχείρισης Χρονίων Ελκών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρουσιάζει τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη των "έξυπνων" κρεβατιών τα οποία εκμεταλλεύονται έξυπνες λειτουργίες από συνδυασμό δικτύου αισθητήρων, συσκευών πληροφοριών και ελέγχου του υπολογιστή.

 

Ο Δρ. Αθανάσιος Παναγόπουλος, Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής - Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μας παρουσιάζει τη Βίβλο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ). Η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ), αποτελεί τον οδικό χάρτη και το πλαίσιο για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας. Θέτει το όραμα και εξειδικεύει τους τομείς παρέμβασης στους οποίους θα πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια, έτσι ώστε η Ελλάδα να ενταχθεί με αξιώσεις στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη.

Ειδικότερα, η ΕΨΣ εστιάζει σε επτά τομείς παρέμβασης με συγκεκριμένες προτεραιότητες για τον κάθε τομέα. Οι προτεραιότητες αντιστοιχούν σε αναγνωρισμένα κενά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, της οικονομίας και της κοινωνίας και διαμορφώνουν ένα συνεκτικό πλαίσιο παρεμβάσεων ΤΠΕ, εστιάζοντας στην παραγωγή αποτελεσμάτων και στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων.

 

Ο Δρ. Λέανδρος Λεφάκης παρουσίαζει τo πλαίσιο υπό το οποίο λειτουργούν τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας (EHR) αλλά και ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) στη σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών για την υγεία.


Ο Δρ. Αναστάσιος Τσολακίδης, Business Intelligence Analyst IDIKA SA - e-Government Center for Social Security Services, παρουσίαζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται απο  την υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και πώς η εφαρμογή της άυλης συνταγογράφησης και πως αυτή βοήθησε στο εγχείρημα του εμβολιασμού κατά του Covid-19.


Ο Δρ. Νικήτας Καρανικόλας, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρουσίαζει την εξέλιξη και αναγκαιότητα της τηλε-υγείας ή αλλιώς τηλεϊατρικής η οποία επιτρέπει στους ασθενείς αλλά και στους ιατρούς να έχουν πρόσβαση σε συμβουλές, περίθαλψη, υπενθυμίσεις, εκπαίδευση, παρεμβάσεις, παρακολούθηση και απομακρυσμένες εισαγωγές χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία.