ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σκουρλάς Χ. - Τσολακίδης Α.

Περιγραφή

Bάσεις Δεδομένων

Διδάσκων: Σκουρλάς Χρήστος - Αναστάσιος Τσολακίδης

 Ύλη

•Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων •Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων •Πλεονεκτήματα των Βάσεων Δεδομένων •Μειονεκτήματα των Βάσεων Δεδομένων •Θεμελίωση των Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων •Αρχιτεκτονική Τριών Επιπέδων •Ανεξαρτησία δεδομένων των τριών επιπέδων •Η γλώσσα προγραμματισμού των Βάσεων Δεδομένων •Λειτουργίες των Βάσεων Δεδομένων •Βασικές έννοιες και ορισμοί του Σχεσιακού Μοντέλου •Ορισμός των Σχέσεων στις Βάσεις Δεδομένων •Οι νόμοι της Ακεραιότητας •Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων •Σημασιολογικός Σχεδιασμός Β.Δ. •Λογικός Σχεδιασμός Β. Δ. •Φυσικός Σχεδιασμός Β.Δ. •Κανονικοποιημένη Βάση Δεδομένων •Βήματα της Κανονικοποίησης •Ορισμός της Λειτουργικής Εξάρτησης • Νόμοι και Τεχνικές Κανονικοποίησης •Παραδείγματα ‐ Εφαρμογές •Μελέτες Περίπτωσης •Η γλώσσα Προγραμματισμού SQL •Παραδείγματα Διαχείρισης Ακεραιότητας Βάσεων Δεδομένων •Η εργασία του Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων •Τεχνικές Διαχείρισης της Ακερ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις