Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταυτότητα Πλατφόρμας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.7.2»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 2976
  •   -  Ανοικτά μαθήματα639
  •   -  Απαιτούν εγγραφή1676
  •   -  Κλειστά μαθήματα661
  • 49835
  •   -  Καθηγητές1481
  •   -  Φοιτητές48299
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης55