Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Identidad de la plataforma

UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.12.2»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 3552
  •   -  Cursos abiertos377
  •   -  Registrarse como usuario2219
  •   -  Cursos cerrados956
  • 65801
  •   -  Formadores1957
  •   -  Aprendices63760
  •   -  Usuario invitado84