Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Identidad de la plataforma

UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.7.2»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 2973
  •   -  Cursos abiertos639
  •   -  Registrarse como usuario1673
  •   -  Cursos cerrados661
  • 49835
  •   -  Formadores1481
  •   -  Aprendices48299
  •   -  Usuario invitado55