Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Identidad de la plataforma

UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.12.6»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 3853
  •   -  Cursos abiertos391
  •   -  Registrarse como usuario2404
  •   -  Cursos cerrados1058
  • 67806
  •   -  Formadores2060
  •   -  Aprendices65651
  •   -  Usuario invitado95