Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Identidad de la plataforma

UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.14.1»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 4114
  •   -  Cursos abiertos401
  •   -  Registrarse como usuario2574
  •   -  Cursos cerrados1139
  • 70353
  •   -  Formadores2075
  •   -  Aprendices68167
  •   -  Usuario invitado111