Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Identidad de la plataforma

UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.9.2»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 3431
  •   -  Cursos abiertos461
  •   -  Registrarse como usuario2057
  •   -  Cursos cerrados913
  • 51639
  •   -  Formadores1631
  •   -  Aprendices49948
  •   -  Usuario invitado60