Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Identidad de la plataforma

UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.11.1»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 3756
  •   -  Cursos abiertos404
  •   -  Registrarse como usuario2268
  •   -  Cursos cerrados1084
  • 60388
  •   -  Formadores1881
  •   -  Aprendices58422
  •   -  Usuario invitado85