Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Identidad de la plataforma

UNIWA Open eClass 
Open eClass 3.9.2»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 3222
  •   -  Cursos abiertos517
  •   -  Registrarse como usuario1845
  •   -  Cursos cerrados860
  • 51333
  •   -  Formadores1605
  •   -  Aprendices49669
  •   -  Usuario invitado59