Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (A3)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΦΥΡΟΕΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (A2)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΦΥΡΟΕΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ (A4)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΦΥΡΟΕΡΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ (A1)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΦΥΡΟΕΡΑ