Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
GENERAL CARTOGRAPHY (For erasmus students only) (GEO305)ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
GENERAL CARTOGRAPHY (GENERAL AND MATHEMATICAL CARTOGRAPHY) (For erasmus students only) (GEO305)ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών / Transportation Planning and Analysis 2020-2021 (ASM)ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (TOP147)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (GEO205)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΗΚΑΣ
Αναλυτική Χαρτογραφία (GEO405)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ
Ανώτερα Μαθηματικά Ι (GEO110) (GEO201)ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι - ΙΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ (TOP112)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ (GEO302)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΗΣ
Αριθμητικές Μέθοδοι (GEO304)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (GEO 709)ΑΝΘΙΑ ΒΕΡΥΚΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  (GEO 709)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ (GEO179)ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΜΕΤΡΙΑ (GEO811)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΟΣ
ΒΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ (TOP106)ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Βασικές Αρχές Γεωδαισίας-Τοπογραφίας (GEO104)ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΣΠΥΡΟΣ ΝΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (GEO264)ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ) (GEO305)ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GEO606)ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Γεωδαιτικές - Τοπογραφικές Εφαρμογές (TOP100)ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΓΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (GEO410)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΟΣ
ΓΡ_ΑΛΓΕΒΡΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2021 (GEO263)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΕΑΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (GEO235)Γ. ΚΑΤΣΟΥΛΕΑΣ - Π. ΛΑΛΟΥ
Γραφικά Υπολογιστών (GEO820)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΗΚΑΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (GEO910)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (GEO203)ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Διαχείριση Γεωχωρικών Πληροφοριών σε Διαδικτυακό Περιβάλλον (GE0802)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ & ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (GEO701)ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (GEO 918)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Διαχείριση Υδατικών Πόρων (GEO810)ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΦΕΛΩΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (GEO196)ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
Διπλωματικές Εργασίες (Επιβλέπων: Β. Κρασανάκης) (GEO261)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (GEO259)ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Διπλωματική Ε. Πουλής (GEO269)ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ (GEO 718)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ (GEO510)ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (GEO719)ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΦΕΛΩΝΗ
Εδαφομηχανική - Θεμελιώσεις (GEO 710)ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΒΧΔ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ECDIS) ) (GEO714)ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Ειδικά θέματα εκτιμήσεων ακινήτων (GEO914)ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (GEO707)ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (GEO806)ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ
Ειδικά Κεφάλαια Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων (GEO906)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ (Machine Learning) (GEO904)ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ
Εισαγωγή στην οικονομία (GEO461)ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ
Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (GEO601)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GEO818)ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GEO807)Λ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΠΕΤΣΑ
Επιστήμη & Τεχνολογία (GEO462)Σπύρος Κρίμπαλης
Εργαστήριο Φυσικής Ι (GEO239)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΛΕΜΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΚΑΚΗ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΛΙΤΣΑ ΖΕΚΟΥ
Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (GEO211)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΛΕΜΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ ΖΕΚΟΥ
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών  (ITS)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (GEO823)ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ (LIS) (TOP133)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (TOP118)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ
Εφαρμοσμένη Γεωφυσική (GEO712)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΛΟΥΠΗΣ
Εφαρμοσμένη Οπτική και Τεχνολογίες Laser (GEO713)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΛΕΜΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ (TOP132)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΟΣ - ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική (GEO120) (GEO202)ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (GEO201)ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΙΙ (GEO704)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ (TOP139)ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (GEO720)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Mobile Mapping – UAV) (GEO902)Λ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΠΕΤΣΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (TOP131)ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GEO101)ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (GEO813)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Οδική Ασφάλεια και Αστικά Οδικά Δίκτυα (GEO917)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ II (CSE552)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι (GEO192)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι (CSE430)ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ (CSE552)ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (GEO 717)ΑΝΘΙΑ ΒΕΡΥΚΙΟΥ
Οικονομική Γεωγραφία (GEO815)ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ
Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις (GEO226)Μιλτιάδης Λάζογλου
ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ (GEO 912)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (GEO212)ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (GEO819)ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ
Πληροφορική & Προγραμματισμός (GEO103)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
ΠΛΟΗΓΗΣΗ (GEO661)ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (GEO 602)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Πολεοδομία (GEO266)Μιλτιάδης Λάζογλου
Προγραμματισμός & Βάσεις Δεδομένων (GEO507)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ
Προγραμματισμός στη Γεωπληροφορική (GEO905)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ
Προγραμματιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι (GEO202)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GEO913)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ
Ροή και Διαχείριση Κυκλοφορίας 2021-2022 (Roi)ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (GEO604)ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ (GEO805)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Συστήματα Έγκαιρης προειδοποίησης & Διαχείριση Φυσικών καταστροφών (GEO829)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΛΟΥΠΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (TOP101)ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ, ΚΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ( GEO716)ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
Σχεδιασμός Κυκλοφοριακών Συστημάτων (CSE642)ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
Τεχνητή Νοημοσύνη (GEO255)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ
Τεχνική Μηχανική (GEO406)ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ (GEO189)ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (GEO195)ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (GEO178)ΠΕΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ι (GEO407)ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΙ (GEO603)ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (GEO402)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (GEO250)ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (TOP114)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΗΣ
Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Διευθετήσεις Υδατορεμάτων (GEO907)ΘΕΑΝΩ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Υδραυλική Υπόγειων Υδάτων (GEO916)ΘΕΑΝΩ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (GEO307)ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ (GEO711)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΟΣ
Φυσική Ι (Μηχανική) (GEO206)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΛΕΜΗΣ
Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική) (GEO303)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΛΕΜΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (SGE825)ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ Ι (Εισαγωγή στην Φωτογραμμετρία) (GEO401)ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΣΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΙΙ (Αναλυτική Φωτογραμμετρία) (GEO502)ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΙΙΙ (Ψηφιακή Φωτογραμμετρία & Όραση Υπολογιστών) (GEO702)ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΣΑ
Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη (GEO265)Μιλτιάδης Λάζογλου
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ (GEO909)ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ