Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Καθηγητής Τύπος
2021 MBA DIGITAL BUSINESS Χρηματοοικονομική & Διοικητική Λογ. ΤΟΥΡΝΑ (BA309)ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΡΝΑ-ΓΕΡΜΑΝΟΥ
2021 MBA GENERAL Χρηματοοικονομική & Διοικητική Λογ.ΤΟΥΡΝΑ (BA275)ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΡΝΑ-ΓΕΡΜΑΝΟΥ
2021 OIKONOMIKA THΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (BA315)ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΡΝΑ-ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (DE183)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (BA238)ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ
ΔΑΔ (BA295)ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ) (BA312)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (DE181)ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (DE179)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ENTREPRENEURSHIP) (DE164)Δρ. Αλεξανδρος Σαχινίδης, Δρ. Ιωάννης Δ. Μπουρής
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Applied topics in Business Management) (DE163)Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ , Δρ. ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΜΒΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (DE168)ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (DE191)ΣΟΦΙΑ ΑΣΩΝΙΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (BA310)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ
Οικονομικά των Λιμένων (Ε. Τουρνά) (BA290)ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΡΝΑ-ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 2021-22 (BA308)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (Ε) (DE170)ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΒΑ (BA261)
Στρατηγικός Προγραμματισμός (Strategic Planning) (BA274)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ - ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΏΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (BA229)ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (BA234)Ομ.Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ και ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ (Υπ. Διδ.)
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (DE208)ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (BA236)ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ